Darmowe-Doładowania.waw.pl
Najlepsze doładowania w Sieci

Witaj na stronie darmowe-doladowania.waw.pl. Już teraz możesz doładować się darmowym doładowaniem kwota 10 zł do takich sieci jak Orange, Plus, Play, T-Mobile czy Heyah. Cały proces doładowania jest łatwy w obsłudze i działa bez zarzutów.

JakiKantor.pl

Jak pobierać

W celu otrzymania doładowania należy kliknac na interesujacy nas przycisk "Doladuj Telefon" ktory znajduje sie pod kazda siecia, jest to naprawde bardzo proste a przede wszystkim darmowe! Nastepnie w celu pobrania pliku nalezy wypelnic krotka ankiete ktora pomoze nam w utrzymaniu funkcjonowania serwisu.

Darmowe Doładowanie Orange


Darmowe Doładowanie Plus


Darmowe Doładowanie Play

Darmowe Doładowanie T-Mobile

Darmowe Doładowanie Heyah

Regulamin Darmowych Doładowań

§1 Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady promocji "Darmowe doładowania za 10 zł" (dalej zwaną Promocją) Zasady zawarte w Regulaminie zobowiązują wszystkich korzystających z Promocji do ich przestrzegania Regulamin jest dokumentem uchwalonym przez Zarząd Unikupon SA

§2 Organizator

Organizatorem Promocji jest Firma Unikupon SA, z siedzibą w Kielcach ul Sandomierska 105 Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę Promocji oraz treści oferowane w jej ramach

§3 Uczestnictwo w Promocji

Uczestnikiem Promocji może być każda osoba (zwana dalej Uczestnikiem) spełniająca następujące warunki: Otrzymał od Organizatora SMS z informacją o Promocji, W terminie 48 godzin od chwili otrzymania SMS zarejestruje się na, doładuje swój telefon komórkowy w serwisie internetowym Organizatora kwotą nie mniejszą niż 20zł, Doładowanie o którym mowa powyżej zostało zrealizowane na numer telefonu na który Uczestnik otrzymał SMS od Organizatora

§4 Czas trwania Promocji

Promocja trwa od dnia 19-03-2007r do 31-03-2014r
Organizator może zakończyć trwanie Promocji w każdym czasie bez podania przyczyn

§5 Zasady promocji

Uczestnik Promocji otrzymuje od Organizatora darmowe doładowanie w kwocie 10zł brutto, zwane Doładowaniem Promocyjnym
Organizator zrealizuje Doładowanie Promocyjne w terminie 24 godzin od chwili dokonania przez Uczestnika doładowania w serwisie
Każdy Uczestnik otrzyma doładowanie promocyjne w kwocie 10 zł tylko jeden raz
Doładowanie promocyjne nie przedłuża ważności konta

§6 Reklamacje

Reklamacje są uwzględniane i rozpatrywane przez Unikupon SA jedynie, gdy Uczestnik prawidłowo skorzystał z promocji, a nie otrzymał Doładowania Promocyjnego
W przypadku gdy Uczestnik nie dostanie Doładowania Promocyjnego, winien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Unikupon S.A i podać numer referencyjny przeprowadzonej transakcji
Podstawy reklamacji nie może stanowić:
* okoliczność, iż zasilenie dotyczy konta omyłkowo wskazanego przez Uczestnika Promocji, w szczególności konta, którym Uczestnik nie może dysponować
* powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych; inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Organizator nie odpowiada

§7 Zastrzeżenia

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Uczestnika Promocji numeru telefonu, którego konto ma być zasilone
Organizator nie odpowiada za treści przekazywane podczas korzystania z Promocji
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Organizator nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa) W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja Promocji zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej

§8 Postanowienia końcowe

Korzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
Organizator może według własnego uznania i nie przyjmując z tego tytułu odpowiedzialności cywilnej, w każdym czasie i bez uprzedniej zapowiedzi zmienić w całości lub w części i/lub zawiesić działanie Promocji

JakiKantor.pl